Monday, January 14, 2013

ดอกไม้ประจำชาติในประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติในประเทศอาเซียน


อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)


ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ นั่นคือ


   Brunei Darussalam  รัฐบรูไนดารุสซาลาม
  Cambodia  ราชอาณาจักรกัมพูชา
   Indonesia    สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  Loos  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   Malasia สหพันธรัฐมาเลเซีย
  Myanmar  สหภาพพม่า
 Pilipinas   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  Singapore  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  Thailand   ราชอาณาจักรไทย
 Viet Nam   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


บรูไน การแต่งตัวค่อนข้างผสมกันระหว่างมาเลย์กับจีน
ชื่อภาษาท้องถิ่น - เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ดอกไม้ประจำท้องถิ่น -ดอกซิมปอร์
กัมพูชา หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า "เขมร" ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
ชื่อภาษาท้องถิ่น - Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea - เปรียะ เรียเจียนาจักร กัมปุเจีย
ดอกไม้ประจำท้องถิ่น  ดอกลำดวน


  

พม่า  ชุดคล้ายๆทางภาคเหนือของไทย มีวัฒนธรรมและชุดประจำชาติค่อนข้างคล้ายกันครับ
ชื่อภาษาท้องถิ่น - ปี่เด่าง์ซุ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ
ดอกไม้ประจำถิ่น-ดอกประดู่
ฟิลิปปินส์ เกาะทางตะวันออกของอาเซียน แต่วัฒนธรรมและศาสนาค่อนข้างต่างกับในเอเชีย จนเคยมีนักเดินเรือชาวอังกฤษตั้งคำขวัญว่า
"ประเทศฟิลิปินส์เป็นส่วนนึงของละตินอเมริกาที่โดนคลื่นพัดมาทางเอเชีย"
ชื่อภาษาท้องถิ่น - เรปูบลิกา นัง ปิลิปินัส
ดอกไม้ประจำชาติคือดอกพุดแก้วมาเลเซีย ทางใต้ของเรา เนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม ชุดประจำชาติก็จะคล้ายๆชุดมุสลิม
ชื่อภาษาท้องถิ่น - เปร์เซกูตาน มาเลเซีย
 ดอกไม้ประจำถิ่น-ดอกชบา

ลาว วัฒนธรรมและชุดประจำชาติค่อนข้างคล้ายภาคอีสานของไทย
ชื่อภาษาท้องถิ่น - สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว
ดอกไม้ประจำท้องถิ่น-ดอกจำปาลาว หรือที่ไทยเรียกว่าดอกลีลาวดี หรือชื่อเก่า ลั่นท
อินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียส่วนมากเป็นชาวเกาะ
เป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง 30,000 กว่าเกาะ ซึ่งทุกวันนี้ยังค้นพบได้เรื่อยๆ
ชื่อภาษาท้องถิ่น - เรปูบลิก อินโดเนเซีย
ดอกไม้ประจำท้องถิ่น-ดอกกล้วยไม้ราตรี


สิงคโปร์ ดูเป็นชุดจีนมาก
เพราะประชากรส่วนมากของสิงคโปร์เป็นชาวจีน ส่วนที่เหลือก็มีชาวชวา มาเลย์ และอื่นๆ
ชื่อภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ -รีพับลิก ออฟ สิงคโปร์
ภาษาจีน - ซินเจียโพ ก่งเหอกั๋ว
ดอกไม้ประจำชาติ  ดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า
ชุดประจำชาติไทยก็เป็นที่คุ้นตากันกับชาวไทยแลนด์แดนแฮปปี้ของเรา
ชื่อภาษาท้องถิ่น - ราชอาณาจักรไทย
ดอกไม้ประจำชติ -ดอกราชพฤกษ์ หรือเรียกง่ายๆว่าดอกคูณ

เวียดนาม เนื่องจากมีพรมแดนติดประเทศจีน
ดังนั้นชุดประจำชาติเวียดนามจะมีเอกลักษณ์คล้ายจีนมาก
ชื่อภาษาท้องถิ่น - ก่ง หั่ว สา โห่ย จู่ เหงียน เหวียต นาม
ดอกไม้ประจำเวียดนามคือ ดอกบัว
สอนให้นักเรียนรู้จักคำทักทายเป็นภาษาในแต่ละประเทศ
1.บรูไน   Salamat Datang                 ซาลามัต ดาตัง 
 2. อินโดนีเซีย  Salamat Siang          ซาลามัต เซียง
 3.มาเลเซีย Salamat Datang            ซาลามัต ดาตัง
4.ฟิลิปปินส์Kumusta         กูมุสตา
5.สิงคโปร์Ni Hao                 หนีห่าว
6.ไทย     Sawadee             สวัสดี
7.กัมพูชาShuo Sa Dai        ซัวสเด
8. ลาว    Sabaidee             สะบายดี
9.พม่า    Mingalar Par       มิงกาลาบา
10.เวียดนามXin Chao        ซินจ่าว


Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 

ต้นไม้ ดอกไม้ ประจำชาติ - Copyright  © 2013 All Rights Reserved | Design by Guru | Back to